Zorggroep Marga Klompé heeft nieuwbouwplannen voor de Vredense Hof in Winterswijk. Wij hebben de zorgorganisatie ondersteund in de ontwikkeling van een visie op het woonzorgconcept. Deze is nu gereed en wordt vertaald naar het Programma van Eisen. Dit doen we samen met de medewerkers, (familie van) bewoners en vrijwilligers van de huidige Vredense Hof. Onlangs is de beoogde locatie van de nieuwbouw bekend geworden, zodat de impact van het PvE op die locatie duidelijk wordt. Mijn rol is het ontwerpproces vanuit inhoudelijk oogpunt vanuit gebruikers te begeleiden. De Raad van Bestuur heeft aangegeven het concept van deze locatie als voorbeeld te gebruiken voor andere nieuwbouwtraject van Marga Klompé. De ontwikkeling van dit nieuwbouwproject maakt deel uit van mijn promotieonderzoek (zie de betreffende pagina).