Conceptontwikkeling

Algemeen

Met mijn kennis en ervaring op het snijvlak van zorg en vastgoed is mijn toegevoegde waarde voor klanten de expertise in conceptontwikkeling. Met andere woorden, ik help zorginstellingen en andere zorg- of vastgoedondernemers beslissingen te nemen over de kwaliteit en kwantiteit van woonzorgconcepten. Bijvoorbeeld een zorginstelling heeft te maken met veroudering van een van haar gebouwen en zij willen dit gebouw vernieuwen. Zo’n investering vraagt om een Businesscase, waarin duidelijk wordt of het al dan niet verstandig is om de investering te doen. In de besluitvorming zijn antwoorden op onder meer de volgende vragen essentieel:

 • Wat zijn de kwaliteiten en knelpunten in het gebruik van het huidige pand?
 • Wat is de markt, voor wie ga ik dit doen en hoe groot is die markt?
 • Wat vraagt de doelgroep; aan welke eisen (kwaliteit en functionaliteit) moet het aanbod (zij het vastgoed of juist een dienst of service) voldoen?
 • Wat zijn mijn inkomsten en uitgaven voor het gebouw, kapitaallasten, onderhoud, exploitatie?
 • Welke ingreep is nodig? Nieuwbouw, renovatie, sloop?

Het antwoord op deze vragen is bepalend voor het succes van de businesscase en dus ook van het succes van de investering. Met mijn dienstverlening help ik de opdrachtgever om het woonzorgconcept op een effectieve manier te ontwikkelen en deze vragen goed te beantwoorden. Dit is in feite wat conceptontwikkeling is: het ontwikkelen van een zo effectief mogelijk aanbod voor wonen met zorg.

Vraaganalyse

 • Toegang tot marktinformatie (veelal inkopen van marktdata); bevolkingsontwikkeling, inkomensgegevens, vermogensgegevens, leefstijlen
 • Zorgvraag in de regio
 • Voorkeuren en mogelijkheden doelgroep bepalen
 • Uitvoeren van analyses

Concurrentie-analyse

 • Bestaande aanbieders woonzorgconcepten in de regio
 • Desk-research, informatie bij klant

Functionele analyse bestaand

 • Beoordeling op functionaliteit van het huidige vastgoed. Beoordeling op basis van de behoefte van de beoogde klantengroep, zowel qua leefstijl als qua zorgbehoefte. Een quick-scan is mogelijk.

Programma’s van Eisen

 • Vertalen van marktvraag
 • Samen met de gebruikers opstellen Ruimtelijk-functionele programma’s van eisen om te bepalen waaraan het nieuwe aanbod dient te voldoen; zowel ruimtelijk, functioneel als financieel
 • Samen met bouwkostendeskundigen kan ik op basis hiervan de financiële analyse definitief maken

Financiële analyse

 • Opstellen stichtingskosten- en investeringskostenraming op basis van kengetallen
 • Analyse van inkomsten (huur of kapitaallastenvergoeding op basis van de Wet Langdurige Zorg of subsidiëring in het kader van WMO)
 • Exploitatieberekeningen en berekening van de netto-contante waarde van de investering

Planologische mogelijkheden

 • Onderzoek bestemmingsplanmogelijkheden
 • Stedenbouwkundige studies (inkopen)

Financieel arrangement voor de klant 

Het ontwikkelen van strategieën, concepten en het opstellen van businesscases, is waar ik goed in ben. Inzichtelijk maken wat de werkelijke meerwaarde van uw woonzorgconcept is. Ik richt mij behalve op zorginstellingen ook nadrukkelijk op projectontwikkelaars en beleggers die zich begeven in de markt van wonen met zorg.

In dit speelveld van zorg, wonen, businesscases, huren en verhuren, voel ik mij thuis en ben ik ervan overtuigd dat ik waarde kan toevoegen aan uw woonzorgconcept. Waarde voor u en waarde voor uw klant.

CONTACT

Arnout Siegelaar
arnout@woonzorgconcept.nl
06 25 171 575
Burg. Jhr Quarles van Uffordlaan 145
7321 ZP Apeldoorn

KvK: 65750349
BTW: NL001382970B92
Bank: NL64 TRIO 0390 4133 13

Algemene voorwaarden Woonzorgconcept (PDF)