Over mij

Arnout Siegelaar, MScPA MPH MRE

Missie

Mijn missie is de kwaliteit van wonen met zorg te verbeteren. Dat doe ik door het verzamelen, verspreiden en actief inzetten van inhoudelijke, financiële en technische kennis over wonen met zorg, teneinde het welbevinden van de gebruikers te bevorderen en het aanbod aan de gebruikers maximaal te faciliteren.

Mijn werkwijze is dienstverlenend, creatief en authentiek. Ik communiceer open, stel me kwetsbaar op en ben gericht op de lange termijn-successen van de organisatie. Ook als dat eerst een investering in tijd en energie vraagt.

Expertise

Ik heb ruime opleiding en ervaring in dit vakgebied. Qua opleiding zijn relevant doctoraal bestuurskunde (Enschede, 1988), Master of Public Health (University of North Carolina, USA, 1991) en Master of Real Estate (Groningen, 2009, honors). Verder heb ik 16 jaar gewerkt in verpleeg- en verzorgingshuizen als o.a. beleidsmedewerker, kwaliteitsmedewerker, bestuurssecretaris en vastgoedmanager. Tenslotte heb ik 7 jaar ervaring bij adviesbureaus in exact ditzelfde vakgebied, waar ik veel ervaring heb opgedaan in het ontwikkelen van concepten, financiële analyses, opstellen Programma’s van Eisen, etc.

Om mij geheel op mijn inmiddels ontwikkelde expertise te kunnen richten, ben ik in 2016 zelfstandig geworden.

Motivatie

Mijn motivatie zit in de inhoud van het werk en het verbeteren van de zorg en de kwaliteit van leven van kwetsbare groepen. Ik kan dat doen door goede woonzorgproducten te (helpen) ontwikkelen, die passen bij de cliënten.

Promotie-onderzoek: op zoek naar bewijs!

De focus op de inhoud van het werk brengt ook met zich mee dat ik met onderzoek wil bijdragen aan de kennis in Nederland. En dan in het bijzonder de kennis over de impact van de fysieke omgeving op de gezondheid van de gebruiker. Dat gaat verder dan healing Environment en omvat ook bijvoorbeeld de locatie, woon-/verblijfsconcepten, zorgconcepten, bouwfysica, etc. Kortom: Design Effectiveness (Effectief Ontwerp). Echte kennis vraagt om een wetenschappelijke onderbouwing en die wil ik leveren door het doen van wetenschappelijk onderzoek. Daarom ben ik met promotieonderzoek gestart, samen met prof. Sytse Zuidema van de faculteit Ouderengeneeskunde van het UMCG en dr Mark Mobach, lector Facility Management bij de HanzeHogeschool Groningen. Lees hier meer over het onderzoek en download de samenvattingen.

CONTACT

Arnout Siegelaar
arnout@woonzorgconcept.nl
06 25 171 575
Burg. Jhr Quarles van Uffordlaan 145
7321 ZP Apeldoorn

KvK: 65750349
BTW: NL001382970B92
Bank: NL64 TRIO 0390 4133 13

Algemene voorwaarden Woonzorgconcept (PDF)