Na een bestuurswisseling in 2020 ontstond bij Oosterlengte de behoefte aan een herijking van de missie, visie en strategie van de organisatie. De opdracht voor de visie-ontwikkeling heb ik in samenwerking met Karin Nel (http://karinnel.com) mogen uitvoeren, in nauwe samenspraak met de raad van bestuur, maar vooral in dialoog met de medewerkers van Oosterlengte. Omdat deze opdracht vrijwel helemaal in de Corona-periode is uitgevoerd, hebben we ongeveer 10 sessies begeleid, ingebed in een communicatietraject, waarbij we in gesprek zijn gegaan met medewerkers en leidinggevenden over de toekomst van Oosterlengte. Er is, ook in die regio, sprake van een verdubbeling van het aantal mensen met dementie, krappe arbeidsmarkt en een toenemende zorgvraag. Er zijn innovatieve oplossingen nodig om de inwoners van noordoost-Groningen het best mogelijke antwoord op een zorgvraag te kunnen bieden. Het zwaartepunt zal naar de thuissituatie worden verschoven. De sessies hebben geleid tot enthousiasme over de gekozen strategische richtingen. Die hadden betrekking op de positionering van de organisatie, doelgerichte ontwikkelingen van de interne organisatie, en een nieuwe visie op de aanpak van de uitdagingen.