De Trans, een organisatie voor zorg aan verstandelijk beperkte mensen, heeft in 2015 een project “Veilig Werken” uitgevoerd, waarbij ook de risico’s die uit het vastgoed voortvloeien werden betrokken. Men heeft mij gevraagd een viertal locaties te analyseren en aanbevelingen te doen voor verbetering. De achtergrond hiervan was, dat als de fysieke omgeving (de locatie, de inrichting) stress veroorzaakt bij gebruikers, dat de kans op incidenten in allerlei vormen, vaker voorkomen. Een fysieke omgeving echter die het welbevinden versterkt, vermindert ook de kans op incidenten. Ik heb vier locaties onderzocht op aspecten van healing environment en ontwerp en inrichting aanbevelingen gedaan. Over het vervolg hierop voor andere locaties van De Trans wordt momenteel gesproken. Deze referentie is uitgevoerd ten tijde van mijn dienstverband bij draaijer+partners.