Sinds medio 2021 leid ik het IVVU-project Wonen en Zorg 2040 van de IVVU, de verening van zorgorganisaties in de zorgkantoorregio Utrecht. Dit project maakt deel uit van de “Krachtig Verbindende Toekomstvisie van zorgkantoor en IVVU en wordt bekostigd door Zilveren Kruis Zorgkantoor. Gezien de grote omvang van het project is gekozen voor samenwerking met gzicht voor ondersteuning in de uitvoering.

In het project hebben we de ontwikkelingen op het gebied van demografie, wonen en zorg in beeld gebracht in samenwerking met Sinfore. Met deze input gaan we in gesprek op lokaal (gemeente-)niveau met beleidsmakers van gemeente (wonen en sociaal domein), zorgorganisaties, woningcorporaties, zorgkantoor, welzijnsorganisaties, etc). Doel: bereiken van overeenstemming over de opgave en het vinden van oplossingsrichtingen voor de verwachte toename van de vraag (ca 10.500 plekken in de regio Utrecht). Sinds de WOZO-brief van minister Helder en het Programma Wonen en Zorg voor Ouderen van minister De Jonge, is de opgave om die uitbreiding zonder extra verpleeghuisplekken te beantwoorden. In alle 25 gemeenten in de regio doen we (gemiddeld) drie inspiratiesessies, zodat de oplossingsrichtingen voldoende vaste grond onder de voeten krijgen.

Meer informatie over het project op:
toekomstbestendigeouderenzorgutrecht.nl
taskforcewonenzorg.nl