Helaas is dit project wegens onvoorspelbare extreme prijsstijgingen in de bouw, onder meer door de Oekraine-oorlog, in mei 2022 gestopt. Schaarse grondstoffen en materialen, stijgende bouwkosten en rente en teruglopende vergoedingen. Het wordt steeds moeilijker om voldoende en kwalitatief goed zorgvastgoed te realiseren voor mensen met een zware zorgvraag. Een groeiend personeelstekort en afnemend aantal mantelzorgers maken dat we anders moeten gaan kijken naar de zorg en ieders eigen rol (Ouder Worden 2040).

Tegelijk blijft het essentieel dat we zorgdragen voor instandhouding van de bestaande geschikte intramurale capaciteit die nu en in de toekomst hard nodig is om de mensen met de meest ernstige zorgvraag goed op te vangen. Dat er bij het realiseren van een nieuwe locatie veel obstakels kunnen zijn, heb ik aan den lijve ondervonden met het project nieuwbouw Het Immendaal in Beekbergen.

Het Definitief Ontwerp was gereed
De aanvraag omgevingsvergunning was ingediend. Een intensief proces van co-creatie, wetenschappelijk onderzoek, veel dialoog en een gedegen ontwerpproces had een evidence-based, volledig aangepast aan de doelgroep, ontwerp opgeleverd. Gestoeld op wetenschappelijke kennis zouden de 80 bewoners maximaal worden ondersteund door hun leefomgeving. Door onder meer veiligheid en vrijheid, ondersteuning van oriëntatie, beleving van de natuur en buiten, en een gevarieerde omgeving.

Maar het plan is gecanceld.
Stijgende bouwkosten, onvoorspelbare ontwikkelingen door de Oekraïne-oorlog zijn de belangrijkste oorzaken. Jammer voor mij en een tegenvaller in mijn promotie-onderzoek. Maar natuurlijk vooral voor al die 80 mensen met ernstige dementie en hun mantelzorgers die nu niet een beroep kunnen doen op die passende huisvesting.

Van 2018 tot 2022 ben ik belast geweest met het programmamanagement van de nieuwbouw van Het Immendaal in Beekbergen van Atlant Wonen Zorg Welzijn. Een plek met veel historie, een gebouw uit 1910 en een sprookjesachtig mooie omgeving. Het project voorziet in herhuisvesting van 27 bewoners met dementie uit de tijdelijke huisvesting van Coolsingel en uitbreiding met 53 plekken tot 80 in totaal. Het ontwerp is definitief en de besluitvorming omtrent de realisatie wordt voorbereid.

Het oude hoofdgebouw is een gemeentelijk monument en zou in oude glorie hersteld en de begane grond maakt deel uit van het programma voor de bewoners. Naast uitgebreide veilige wandelmogelijkheden binnen en buiten, is het ontwerp gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van woon- en leefomgevingen voor mensen met dementie. Stressfactoren die door de fysieke omgeving ontstaan, zijn zo veel mogelijk geëlimineerd. Uiteraard is het hele gebouw rolstoel- en rollatorvriendelijk en ondersteunt het de oriëntatie door “visual cues” (zichtlijnen, herkenningspunten) en heldere plattegrond. Op die manier worden zowel de autonomie van de bewoner versterkt als het gevoel van veiligheid en geborgenheid. Bewoners zijn vrij om te verblijven waar men zich het prettigst voelt. Men kan kiezen voor meer privacy zonder dat men op de eigen kamer is aangewezen, of meer gezelligheid naar keuze, door verschillende plekken om te ontmoeten te creëren. Of door buiten te zijn. Het hebben van die keuzemogelijkheden versterkt het welzijn van bewoners. Het gebouw helpt dan ook weer de weg te vinden door herkenningspunten, kleuren, wisselende sferen, etc.

Het ontwerp is van Maak<Nexit Architecten en hier virtueel te bezoeken.