Stichting De Noorderboog heeft mij in 2010 ingeschakeld voor het opstellen van het Programma van Eisen voor de nieuwbouw van het verpleeghuis De Schiphorst in Meppel. Daarbij zijn met name de ontwerpuitgangspunten van mijn eigen onderzoek leidend geweest bij het inschakelen van mijn expertise. Ik heb het Programma van Eisen opgesteld samen met medewerkers en cliënten in de gebruikersgroep. Hiervoor zijn workshops georganiseerd en ben ik betrokken gebleven bij het gehele ontwerp en alle keuzes van afwerking en inrichting. Deze opdracht is uitgevoerd ten tijde van mijn dienstverband bij draaijer+partners. Het resultaat is niet alleen een fraai gebouw, maar ook een effectief gebouw, dat zeer geschikt is voor het huisvesten van dementerende ouderen. Ten opzichte van de oudbouw is er in de nieuwbouw sprake van een halvering van het ziekteverzuim van personeel en een reductie van het gebruik van psychofarmaca door bewoners van zo’n 60%. Dit is bereikt door onder meer veel bewegingsvrijheid voor bewoners in te bouwen, goed gebruik van daglicht, optimale groepsgroottes en lay-out van de groepen. Verder is goed gewerkt met onder meer kleuren en contrasten, oriëntatiehulpen, akoestiek, contact met de natuur, en andere positieve en negatieve prikkels in de omgeving.