Het Immendaal

Het Immendaal in vogelvlucht © Maak<Nexit Architecten

Helaas is dit project wegens onvoorspelbare extreme prijsstijgingen in de bouw, onder meer door de Oekraine-oorlog, gestopt. Atlant beraadt zich momenteel op het vervolg.

Sinds 2018 ben ik belast met het programmamanagement van de nieuwbouw van Het Immendaal in Beekbergen van Atlant Wonen Zorg Welzijn. Een plek met veel historie, een gebouw uit 1910 en een sprookjesachtig mooie omgeving. Het project voorziet in herhuisvesting van 27 bewoners met dementie uit de tijdelijke huisvesting van Coolsingel en uitbreiding met 53 plekken tot 80 in totaal. Het ontwerp is definitief en de besluitvorming omtrent de realisatie wordt voorbereid.

Het oude hoofdgebouw is een gemeentelijk monument en wordt volledig in oude glorie hersteld en de begane grond maakt deel uit van het programma voor de bewoners. Naast uitgebreide veilige wandelmogelijkheden binnen en buiten, is het ontwerp gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van woon- en leefomgevingen voor mensen met dementie. Stressfactoren die door de fysieke omgeving ontstaan, zijn zo veel mogelijk geëlimineerd. Uiteraard is het hele gebouw rolstoel- en rollatorvriendelijk en ondersteunt het de oriëntatie door “visual cues” (zichtlijnen, herkenningspunten) en heldere plattegrond. Op die manier worden zowel de autonomie van de bewoner versterkt als het gevoel van veiligheid en geborgenheid. Bewoners zijn vrij om te verblijven waar men zich het prettigst voelt. Men kan kiezen voor meer privacy zonder dat men op de eigen kamer is aangewezen, of meer gezelligheid naar keuze, door verschillende plekken om te ontmoeten te creëren. Of door buiten te zijn. Het hebben van die keuzemogelijkheden versterkt het welzijn van bewoners. Het gebouw helpt dan ook weer de weg te vinden door herkenningspunten, kleuren, wisselende sferen, etc.

Het ontwerp van Maak<Nexit Architecten respecteert de bestaande natuur in veel opzichten. Ten eerste past het gebouw naadloos tussen de belangrijke delen van Natura 2000. De tuinen en het groen dak dragen bij aan een toename van de biodiversiteit door onder meer vermindering van uitstoot van schadelijke stoffen en de aanplant van bloemen en planten die insecten en vogels aantrekken. Het gebouw voorziet verder in nieuwe huisvesting voor de gesignaleerde zeldzame vleermuizen , onder meer in de schoorsteen van het oude hoofdgebouw en in de zolders van de huiskamers van de nieuwbouw.

 

Marken Haven

Een tweede groot project, waar ik de afgelopen jaren voor Atlant het programmamanagement mocht uitvoeren voor de nieuwbouw van Marken Haven: 100 plaatsen voor Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg. Inmiddels is het ontwerp compleet en wordt het project overgedragen aan de bouwmanager. Begin 2021 start de bouw.

Het gebouw wordt deels in 2 lagen, deels in 3 lagen gerealiseerd en omsluit het plein van Markenhof, waardoor ondanks het grote volume, een leefbare menselijke maat wordt gerealiseerd. De 100 plaatsen worden in 10 groepen gerealiseerd, en twee groepen per cluster. De vier kopse kanten bevatten de 10 huiskamers.

Impressie Marken Haven © KAW Architecten

Het gebouw is weliswaar specifiek ontwikkeld voor mensen met deze zorgvraag, maar is ook geschikt voor andere doelgroepen. Een veilige, prikkelarme omgeving met alle ruimte om jezelf te zijn, was wat werd beoogd. Bewoners hebben een ruime studio, een rolstoeltoegankelijke sanitaire ruimte en een eigen balkon.

Het gebouw is ontworpen door KAW Architecten en is tot stand gekomen in nauwe samenspraak met gebruikers vormgegeven. Dat laatste wordt nu ook voortgezet ten aanzien van de inrichting.

Artikel Stentor start bouw februari 2021

Vredense Hof

Zorggroep Marga Klompé heeft nieuwbouwplannen voor de Vredense Hof in Winterswijk. Wij hebben de zorgorganisatie ondersteund in de ontwikkeling van een visie op het woonzorgconcept. Deze is nu gereed en wordt vertaald naar het Programma van Eisen. Dit doen we samen met de medewerkers, (familie van) bewoners en vrijwilligers van de  huidige Vredense Hof. Onlangs is de beoogde locatie van de nieuwbouw bekend geworden, zodat de impact van het PvE op die locatie duidelijk wordt. Mijn rol is het ontwerpproces vanuit inhoudelijk oogpunt vanuit gebruikers te begeleiden. De Raad van Bestuur heeft aangegeven het cpncept van deze locatie als voorbeeld te gebruiken voor andere nieuwbouwtraject van Marga Klompé. De ontwikkeling van dit nieuwbouwproject maakt deel uit van mijn promotieonderzoek (zie de betreffende pagina).

De Ielânen

Al enkele jaren ben ik betrokken bij Patyna (Friesland) waar ik een bijdrage lever aan het programma van eisen voor zorghuisvesting voor mensen met dementie. Dit PvE zal mede een basis vormen voor de herontwikkeling van verpleeghuis De Ielânen naar een inclusieve woonwijk met zorg in Sneek. Zodra groen licht is ontvangen van de gemeente wordt het terrein volledig herverkaveld en de voorzieningen vernieuwd en herordend. Naast woningbouw komt er ook een groot zorgprogramma voor WLZ en Geriatrische Revalidatie. Mijn bijdrage betreft de ontwikkeling van het Programma van Eisen, ruimtestaten en haalbaarheidsstudie voor het zorggedeelte en de samenwerking met andere adviseurs voor de inpassing op de kavel.

 

Strategische Vastgoedplannen

In 2017 heb ik voor twee zorgorganisaties, namelijk Opella in Ede en Atlant in Beekbergen, het Strategische Vastgoedplannen opgesteld.

Conceptontwikkeling Het Parkhuis

Woonzorgconcept is in 2017 gevraagd om, samen met Bram Heijnsbroek Interim en Advies, te ondersteunen bij conceptontwikkeling voor nieuwbouw op de hoofdlocatie. Het gaat om 112 plaatsen voor psychogeriatrie bij het Parkhuis in Dordrecht. De eerste fase is inmiddels afgerond en heeft in juni 2017 geresulteerd in een Besluitvormingsdocument met daarin de hoofdlijnen van het concept en de onderbouwing daarvan. Daarnaast bevat dit document een eerste financiële haalbaarheidsstudie. Het Besluitvormingsdocument is  onderschreven door de Raad van Toezicht.

Ondersteuning en onderzoek nieuwbouw De Schiphorst Meppel 

3194 halftoneStichting De Noorderboog heeft mij in 2010 ingeschakeld voor het opstellen van het Programma van Eisen voor de nieuwbouw van het verpleeghuis De Schiphorst in Meppel. Daarbij zijn met name de ontwerpuitgangspunten van mijn eigen onderzoek leidend geweest bij het inschakelen van mijn expertise. Ik heb het Programma van Eisen opgesteld samen met medewerkers en cliënten in de gebruikersgroep. Hiervoor zijn workshops georganiseerd en ben ik betrokken gebleven bij het gehele ontwerp en alle keuzes van afwerking en inrichting. Deze opdracht is uitgevoerd ten tijde van mijn dienstverband bij draaijer+partners. Het resultaat is niet alleen een fraai gebouw, maar ook een effectief gebouw, dat zeer geschikt is voor het huisvesten van dementerende ouderen. Ten opzichte van de oudbouw is er in de nieuwbouw sprake van een halvering van het ziekteverzuim van personeel en een reductie van het gebruik van psychofarmaca door bewoners van zo’n 60%. Dit is bereikt door onder meer veel bewegingsvrijheid voor bewoners in te bouwen, goed gebruik van daglicht, optimale groepsgroottes en lay-out van de groepen. Verder is goed gewerkt met onder meer kleuren en contrasten, oriëntatiehulpen, akoestiek, contact met de natuur, en andere positieve en negatieve prikkels in de omgeving.

 

Veilig werken en vastgoed De Trans 

0534 halftoneDe Trans, een organisatie voor zorg aan verstandelijk beperkte mensen, heeft in 2015 een project “Veilig Werken” uitgevoerd, waarbij ook de risico’s die uit het vastgoed voortvloeien werden betrokken. Men heeft mij gevraagd een viertal locaties te analyseren en aanbevelingen te doen voor verbetering. De achtergrond hiervan was, dat als de fysieke omgeving (de locatie, de inrichting) stress veroorzaakt bij gebruikers, dat de kans op incidenten in allerlei vormen, vaker voorkomen. Een fysieke omgeving echter die het welbevinden versterkt, vermindert ook de kans op incidenten. Ik heb vier locaties onderzocht op aspecten van healing environment en ontwerp en inrichting aanbevelingen gedaan. Over het vervolg hierop voor andere locaties van De Trans wordt momenteel gesproken. Deze referentie is uitgevoerd ten tijde van mijn dienstverband bij draaijer+partners.

3575VlasborchVisio Vught 

Het andere project voor Koninklijke Visio betreft een woonzorgcentrum voor mensen met een visuele beperking. Hiervoor hebben we een Programma van Eisen en een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Mijn aandeel betrof met name de inhoudelijke kant. Onderzocht werd hoe de appartementen meer marktconform konden worden opgezet (vergroting door samenvoeging en uitbreiding). Daarnaast werden functie van het domein Revalidatie en Advies aan deze locatie toegevoegd. Nagedacht is over de synergie met Wonen en Dagbesteding en de ruimtelijke invulling van deze samenvoeging. Hiervoor heb ik workshops gehouden met medewerkers en cliënten teneinde het globaal programma van eisen op te stellen. Verder zijn onder meer een constructieve analyse en een bestemmingsplanonderzoek gedaan. Op basis hiervan heeft een architect een vlekkenplan gemaakt. Deze referentie is uitgevoerd ten tijde van mijn dienstverband bij draaijer+partners.

Atlant Wonen Zorg Welzijn

Voor Atlant Zorggroep in Apeldoorn ben ik de afgelopen jaren actief geweest op het gebied van strategisch vastgoedadvies. Dit betrof vooral de periode tot 2018, toen ik het Programmamanagement van de twee nieuwbouwprojecten voor mijn rekening nam.

Artist’s Impression Nieuw Koningin Wilhelmina (© LEVS Architecten)

Voorbeelden van mijn werkzaamheden voor Atlant:

  • Opstellen Strategisch vastgoedplan 2014 inclusief marktanalyse en gezamenlijk ontwikkelen van locatiestrategieën
  • Doorrekening van de NCW van de gehele portefeuille, analyse impairment;
  • Inhoudelijke en financiele bijdragen aan het Masterplan voor locatie Het Immendaal (2014);
  • Financiële en inhoudelijke advisering huuronderhandelingen met woningcorporatie voor locatie Koningin Wilhelmina;
  • Onderzoek naar private zorgmodellen in het middensegment.