Marga Klompé ontwikkelt plannen voor de vernieuwing van de Molenberg op de huidige locatie tegen het stadscentrum van Groenlo. Onderstaande afbeelding bevat het stedenbouwkundig ontwerp, dat wordt omgezet naar een bouwkundig ontwerp. Mijn rol is inhoudelijke begeleiding vanuit het gebruikersperspectief en bedrijfsvoering en deel te nemen aan de periodieke overleggen over de planvorming. Dit op basis van de visie op wonen met zorg die Marga Klompé heeft ontwikkeld in 2021, eveneens onder mijn begeleiding. Uitdagend aan dit project is het ontwerp binnen de randvoorwaarden van de locatie goed te laten aansluiten op de behoeften van bewoners en de organisatie van het bedrijfsproces door onder meer de vele onderbrekingen in het stedenbouwkundig ontwerp. Daarnaast is het investeringskostenniveau in relatie tot de functionele eisen en wensen een uitdaging, waaraan ik mijn bijdrage lever.