Woonzorgconcept is in 2017 gevraagd om, samen met Bram Heijnsbroek Interim en Advies, te ondersteunen bij conceptontwikkeling voor nieuwbouw op de hoofdlocatie. Het gaat om 112 plaatsen voor psychogeriatrie bij het Parkhuis in Dordrecht. De eerste fase is inmiddels afgerond en heeft in juni 2017 geresulteerd in een Besluitvormingsdocument met daarin de hoofdlijnen van het concept en de onderbouwing daarvan. Daarnaast bevat dit document een eerste financiële haalbaarheidsstudie. Het Besluitvormingsdocument is onderschreven door de Raad van Toezicht.