Het andere project voor Koninklijke Visio betreft een woonzorgcentrum voor mensen met een visuele beperking. Hiervoor hebben we een Programma van Eisen en een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Mijn aandeel betrof met name de inhoudelijke kant. Onderzocht werd hoe de appartementen meer marktconform konden worden opgezet (vergroting door samenvoeging en uitbreiding). Daarnaast werden functie van het domein Revalidatie en Advies aan deze locatie toegevoegd. Nagedacht is over de synergie met Wonen en Dagbesteding en de ruimtelijke invulling van deze samenvoeging. Hiervoor heb ik workshops gehouden met medewerkers en cliënten teneinde het globaal programma van eisen op te stellen. Verder zijn onder meer een constructieve analyse en een bestemmingsplanonderzoek gedaan. Op basis hiervan heeft een architect een vlekkenplan gemaakt. Deze referentie is uitgevoerd ten tijde van mijn dienstverband bij draaijer+partners.