Al enkele jaren ben ik betrokken bij Patyna (Friesland) waar ik een bijdrage lever aan het programma van eisen voor zorghuisvesting voor mensen met dementie. Dit PvE zal mede een basis vormen voor de herontwikkeling van verpleeghuis De Ielânen naar een inclusieve woonwijk met zorg in Sneek. Zodra groen licht is ontvangen van de gemeente wordt het terrein volledig herverkaveld en de voorzieningen vernieuwd en herordend. Naast woningbouw komt er ook een groot zorgprogramma voor WLZ en Geriatrische Revalidatie. Mijn bijdrage betreft de ontwikkeling van het Programma van Eisen, ruimtestaten en haalbaarheidsstudie voor het zorggedeelte en de samenwerking met andere adviseurs voor de inpassing op de kavel.